raphaelduarte

Rafael Duarte Duarte từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Rafael Duarte Duarte từ Audrain County

Rafael Duarte Duarte từ Audrain County

raphaelduarte

Kinh ngạc. Không thể đặt nó xuống.

raphaelduarte

Tôi rất thích cuốn sách này khi tôi đọc nó bởi vì tôi yêu bóng đá và tôi cũng thích những hồ sơ khéo léo.

raphaelduarte

Very Halloween-ish

raphaelduarte

It was an interesting story. It made me angry a few times and sad. I thought the author could have gone a little deeper into the story about the circus and build the characters a little more. It was a quick,easy read and i did enjoy it. I'm actually excited to see the movie, especially since Rob Pattison is playing Jacob...that was a good choice.