dragon_lim1

Yu Long Lim Long Lim từ DURIGUA 3001, Venezuela từ DURIGUA 3001, Venezuela

Người đọc Yu Long Lim Long Lim từ DURIGUA 3001, Venezuela

Yu Long Lim Long Lim từ DURIGUA 3001, Venezuela

dragon_lim1

Tôi rất thích cuốn sách này diễn ra ở San Francisco. Nó không hoàn hảo, nhưng nó cũng không kinh khủng.

dragon_lim1

Là một người không có con, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn liên quan đến cảm giác mà anh ta đang có đối với chứng nghiện của con trai mình. Tuy nhiên, nó vẫn là một cuốn sách hay nhưng có lẽ tôi sẽ không đọc lại.