madelinepellman

Madeline Pellman Pellman từ 42126 Quiñonería, Soria, Tây Ban Nha từ 42126 Quiñonería, Soria, Tây Ban Nha

Người đọc Madeline Pellman Pellman từ 42126 Quiñonería, Soria, Tây Ban Nha

Madeline Pellman Pellman từ 42126 Quiñonería, Soria, Tây Ban Nha

madelinepellman

Tôi chỉ không thể vào cuốn sách này. Tôi không thích sách chiến tranh. Thật khó cho tôi để theo dõi tôi đang ở đâu, nhân vật nào đang làm gì, ở đâu và như thế nào ... Trong khi Nội chiến làm tôi thích thú, tôi thà đọc một cuốn sách lịch sử thực sự sau đó là phiên dịch giả tưởng này. Hoặc có lẽ tôi còn quá trẻ cho một cuốn sách tầm cỡ này .... nhưng cũng giống như Trại súc vật, nó vẫn để lại mùi vị khó chịu trong miệng tôi.

madelinepellman

Umm..it was kinda gross. A picture of a dog-eat-dog world from a aliens point of view. Yikes!