signejnsbc43

Signe Moore Moore từ Hadar Am, Israel từ Hadar Am, Israel

Người đọc Signe Moore Moore từ Hadar Am, Israel

Signe Moore Moore từ Hadar Am, Israel

signejnsbc43

Tôi đã rất cố gắng để đọc cuốn sách này. Chồng tôi rất thích nó. Rất nhiều người yêu thích nó. Nhưng tôi không thể vào được. Tôi đánh giá cao sự tuyệt vời của Burgess Shale, tôi thề!