nobik

Nobi Kashiwagi Kashiwagi từ Perranuthnoe, Penzance, Cornwall TR20 9NG, Vương Quốc Anh từ Perranuthnoe, Penzance, Cornwall TR20 9NG, Vương Quốc Anh

Người đọc Nobi Kashiwagi Kashiwagi từ Perranuthnoe, Penzance, Cornwall TR20 9NG, Vương Quốc Anh

Nobi Kashiwagi Kashiwagi từ Perranuthnoe, Penzance, Cornwall TR20 9NG, Vương Quốc Anh

nobik

Cuốn sách dễ đọc nhất mà tôi đã đọc trong một thời gian - mỗi trang có một dòng tuyệt vời tôi phải nghỉ ngơi để khuấy động. 50 trang cuối cùng có cả một cuộc xung đột và kết luận nực cười. Tôi nghĩ nó không cần thiết - đây là lý do duy nhất tôi không cho nó 5 sao.

nobik

Phiên bản audiobook được thực hiện tốt của câu chuyện giả tưởng rực rỡ nhất từng được viết. Và vâng, tôi bao gồm các tác giả như Neil Gaiman trong so sánh, bởi vì cuốn sách này đã làm nhiều hơn để đóng góp cho trí tưởng tượng của trí tưởng tượng hiện đại (và bất kỳ số lượng các nhà văn phi tưởng tượng) hơn bất kỳ cuốn sách nào từng viết.