temptmedia

Vladimir Shkolnyk Shkolnyk từ Khlong Chuk Krachoe, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thái Lan từ Khlong Chuk Krachoe, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thái Lan

Người đọc Vladimir Shkolnyk Shkolnyk từ Khlong Chuk Krachoe, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thái Lan

Vladimir Shkolnyk Shkolnyk từ Khlong Chuk Krachoe, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thái Lan

temptmedia

Câu chuyện hấp dẫn, các nhân vật chính móc bạn từ đầu. Con đực Georgeous Alpha, rất nhiều tình dục diều hâu, những gì không thích? Chà, với tôi, một số mâu thuẫn chính chưa được giải quyết. Ít nhất, đó không phải là những gì tôi cảm thấy khi tôi hoàn thành cuốn sách. Sẽ đọc phần tiếp theo, Bound by Law, bởi vì mặc dù đó là về một số nhân vật phụ trong BbH, có lẽ tôi sẽ nhận được một số đóng cửa và một HEA đáng tin cậy.