ericmott

Eric Mott Mott từ Laxmi Pur, Uttar Pradesh 226201, Ấn Độ từ Laxmi Pur, Uttar Pradesh 226201, Ấn Độ

Người đọc Eric Mott Mott từ Laxmi Pur, Uttar Pradesh 226201, Ấn Độ

Eric Mott Mott từ Laxmi Pur, Uttar Pradesh 226201, Ấn Độ

ericmott

Đáp lại Ophelia của Mary Podes. Tập hợp các bài tiểu luận, mục nhật ký và bài thơ của các cô gái về cuộc đấu tranh của họ thông qua rối loạn ăn uống, cắt, trầm cảm, hãm hiếp và nhiều khó khăn khác phải gánh chịu trong thời niên thiếu là rất buồn, nhưng mở mắt.