wvveside

Wave Side Side từ Pravoberezhny District, North Ossetia–Alania, Nga từ Pravoberezhny District, North Ossetia–Alania, Nga

Người đọc Wave Side Side từ Pravoberezhny District, North Ossetia–Alania, Nga

Wave Side Side từ Pravoberezhny District, North Ossetia–Alania, Nga

wvveside

Tôi cảm thấy tội lỗi khi chỉ cho cuốn sách này ba ngôi sao vì mọi người đều yêu thích nó, nhưng phản ứng của tôi khi đọc nó lần đầu tiên chỉ là "Tôi thích nó". Tôi nghĩ rằng sự không quan tâm của tôi là bởi vì tôi đã không may đọc nó ngay sau khi tôi đọc Tolkien. Ngôn ngữ của J.R.R. làm cho âm thanh của Lloyd trở nên tầm thường. Có lẽ tôi sẽ đọc lại. Xem bây giờ tôi cảm thấy thế nào; rất nhiều phản ứng của một đứa trẻ đối với một cuốn sách là bối cảnh mà nó được đọc.

wvveside

Again, a huge childhood favorite, and a book I made extensive use of in my senior thesis last year. Unlike Spindle's End, where I think she just loses the story and all sense of scale, this one does a good job of being just what a reimaging for kids should be...an elaboration on the classic, with some twists. Her descriptions are beautiful and never excessive, and I highly recommend it.