grabowsta775

Tatiana Grabowski Grabowski từ 287 93 Bökhult, Thuỵ Điển từ 287 93 Bökhult, Thuỵ Điển

Người đọc Tatiana Grabowski Grabowski từ 287 93 Bökhult, Thuỵ Điển

Tatiana Grabowski Grabowski từ 287 93 Bökhult, Thuỵ Điển

grabowsta775

Đây là một cuốn tiểu thuyết là một phần của Hồ sơ Dresden, nhưng được kể theo quan điểm của anh trai Harry. Tôi thích nó. Nó ngắn, nhưng không giống như truyện ngắn, nó có một câu chuyện ENTIRE ... nó giống như một cuốn sách kích thước bình thường. Thật vui khi thấy Harry qua đôi mắt của Thomas.

grabowsta775

Bên phải hẽm của tôi. Cuốn sách hay, nhưng tôi thích cách viết của anh trai hơn một chút.