amanda_1

Amanda Basto Yura Basto Yura từ Kumria Khankuria, West Bengal, Ấn Độ từ Kumria Khankuria, West Bengal, Ấn Độ

Người đọc Amanda Basto Yura Basto Yura từ Kumria Khankuria, West Bengal, Ấn Độ

Amanda Basto Yura Basto Yura từ Kumria Khankuria, West Bengal, Ấn Độ

amanda_1

Văn bản mạnh mẽ, tự tin và hấp dẫn có thể khiến bạn quan tâm đến những điều bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn quan tâm. Không có gì giống như bộ phim (Thích ứng); cả hai đều nói rất hay về chủ đề nghiện / ám ảnh / đam mê.

amanda_1

This is a practical guide to investing... a handbook essentially that offers timeless investing advice.