linnjasmindbdd

Jasmin Linn Linn từ Dhapali, Punjab, Ấn Độ từ Dhapali, Punjab, Ấn Độ

Người đọc Jasmin Linn Linn từ Dhapali, Punjab, Ấn Độ

Jasmin Linn Linn từ Dhapali, Punjab, Ấn Độ

linnjasmindbdd

Cuốn sách này là cuốn sách cuối cùng của tôi được phân công đọc ở trường đại học. Tôi hoàn thành nó bây giờ, mười lăm tháng sau khi tốt nghiệp. Tôi đoán đó là nhiệm vụ nhiều hơn lãi suất. Hale viết về nhiều vấn đề khác nhau trong đời truyền giáo, nhưng ông viết về chúng quá lâu. Ngoài ra, quan điểm của tôi ở bên trái nhiều hơn một chút so với khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách, vì vậy tôi thấy mình khó chịu hơn ở một số phần.

linnjasmindbdd

brilliant alien perspective of life on planet earth. my favorite part was the alien world describing to the traveler that they don't have a word in their language for war. why would they want to take something from another person when they have everything they need.