deedee76cc

DeeDee Gordon Gordon từ Lâm Hạ, Cam Túc, Trung Quốc từ Lâm Hạ, Cam Túc, Trung Quốc

Người đọc DeeDee Gordon Gordon từ Lâm Hạ, Cam Túc, Trung Quốc

DeeDee Gordon Gordon từ Lâm Hạ, Cam Túc, Trung Quốc

deedee76cc

Tôi đọc nó cho khóa học tâm lý của tôi và nó thật tuyệt. Nó cũng cung cấp cho tôi thông tin cơ bản cho Giả thuyết Hạnh phúc của Gretchin Rubin vì hai cuốn sách được liên kết. Điều tôi không thích về cuốn tiểu thuyết là những chương sau chỉ tập trung vào tôn giáo, nếu không thì rất dễ đọc cho một 'cuốn sách giáo khoa'!

deedee76cc

Lý thuyết của tôi đã thành sự thật !!!! Rất thích cuốn sách nhưng không phải là phần kết, đó là lý do tại sao nó chỉ có bốn ngôi sao.