yoonjong

từ Aulnoy, Pháp từ Aulnoy, Pháp

Người đọc từ Aulnoy, Pháp

từ Aulnoy, Pháp

yoonjong

Tôi đã đọc chỉ một chút ngắn của cuốn sách này và thấy nó hấp dẫn đáng kinh ngạc. Thu hút bạn chỉ bằng phần Giới thiệu. Tôi đã ở trên mép ghế của tôi trong vài trang đầu tiên. Tôi không thể chờ đợi để hoàn thành nó.

yoonjong

What many have named among the best of science fiction, I found dull and not just a little hokey. Aldous Huxley did it better—and 30 years before.