jaytran

Jayden Tran Tran từ Dharapuram South, Tamil Nadu, Ấn Độ từ Dharapuram South, Tamil Nadu, Ấn Độ

Người đọc Jayden Tran Tran từ Dharapuram South, Tamil Nadu, Ấn Độ

Jayden Tran Tran từ Dharapuram South, Tamil Nadu, Ấn Độ

jaytran

Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào tôi bị hút vào loạt bài này. :) Tôi đã xem bộ phim trước khi đọc cuốn sách, và điều đó làm cho cuốn sách rất dễ đoán. Và tất cả những điều bí ẩn về Edward, blah.

jaytran

This is definitely my favorite of the Peter Whimsey books.