mfayax

Fayaz Mohamed Mohamed từ Güzelöz Köyü, 06920 Güzelöz Köyü/Nallıhan/Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ Güzelöz Köyü, 06920 Güzelöz Köyü/Nallıhan/Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Fayaz Mohamed Mohamed từ Güzelöz Köyü, 06920 Güzelöz Köyü/Nallıhan/Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

Fayaz Mohamed Mohamed từ Güzelöz Köyü, 06920 Güzelöz Köyü/Nallıhan/Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

mfayax

Lần trước tôi đọc bài này tôi đã học cấp ba ... Tôi nghĩ nó thật sâu sắc! Bây giờ tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn và nó vẫn khiến tôi chỉ muốn ngồi xuống và suy nghĩ một lúc.

mfayax

Tôi nghĩ rằng cuốn sách này đã làm rất tốt trong việc gói mọi thứ! Tôi hoàn toàn yêu các nhân vật và câu chuyện!