marinagodinho

Marina Godinho Godinho từ Voronovka, Respublika Tatarstan, Nga từ Voronovka, Respublika Tatarstan, Nga

Người đọc Marina Godinho Godinho từ Voronovka, Respublika Tatarstan, Nga

Marina Godinho Godinho từ Voronovka, Respublika Tatarstan, Nga

marinagodinho

Trong cuốn tiểu thuyết này, Conroy kể câu chuyện về một thị trấn nhỏ dị thường của gia đình Nam Carolinian và câu chuyện về những người bạn tốt lớn lên trong thập niên 1960. Tiết lộ lịch sử của các nhân vật, Conroy dệt các tài khoản nền tảng từ cuộc đàn áp người Do Thái của Đức quốc xã, đến phong trào phản chiến của thập niên 60, đến cuộc sống hiện tại ở Rome. Đây là một kỳ nghỉ hè tốt đọc.