hellovon

Von từ Nagwa, Uttar Pradesh 272131, Ấn Độ từ Nagwa, Uttar Pradesh 272131, Ấn Độ

Người đọc Von từ Nagwa, Uttar Pradesh 272131, Ấn Độ

Von từ Nagwa, Uttar Pradesh 272131, Ấn Độ

hellovon

Một viễn cảnh thú vị từ bên trong một ban nhạc đã ném lên một mặt tiền mờ đục nổi tiếng trong 35 năm qua. Bạn không thể không cảm thấy rằng Flur có một cái rìu nghiêm trọng để nghiền, đặc biệt là với Ralf Hutter để giải trí như một số hồi ức của anh ấy, tôi nghĩ rằng thực tế bạn phải dùng chúng với một hạt muối. Tôi chắc rằng nó cũng đọc mượt hơn một chút trong tiếng Đức gốc. Nhưng tất cả các cảnh báo sang một bên, nó vẫn làm cho một bài đọc hấp dẫn, có lẽ chủ yếu là cho những người đã là người hâm mộ của Kraftwerk đã từng nhìn thấy ban nhạc từ bên ngoài vào.

hellovon

I love books that focus on urban communities, socio-economic problems, and disparities in race, class and education. This story about two communities profiles those disparities, in the context of the murder/death of a young man from the 'other' side of the river. Would recommend reading Kotlowitz's "There Are No Children Here" before tackling this one.