zachgibson

Zachary Gibson Gibson từ Rajwa, Rajasthan, Ấn Độ từ Rajwa, Rajasthan, Ấn Độ

Người đọc Zachary Gibson Gibson từ Rajwa, Rajasthan, Ấn Độ

Zachary Gibson Gibson từ Rajwa, Rajasthan, Ấn Độ

zachgibson

Cuốn sách tuyệt vời Tôi hiếm khi đọc lại sách, nhưng cuốn này tôi đã quay lại. James Mann là một tác giả tuyệt vời, cực kỳ hấp dẫn và ông thực sự mang đến một cuộc sống đa tiểu sử của các nhà hoạch định chính sách đối ngoại quan trọng. Tôi đề nghị điều này với bất kỳ ai tham gia chính sách đối ngoại và cách chúng tôi tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

zachgibson

Heather taught one of my classes at TESC and I am really looking forward to reading this one!