elizabethgonzalez

Elizabeth Gonz Gonz từ Bhangya, Madhya Pradesh 453555, Ấn Độ từ Bhangya, Madhya Pradesh 453555, Ấn Độ

Người đọc Elizabeth Gonz Gonz từ Bhangya, Madhya Pradesh 453555, Ấn Độ

Elizabeth Gonz Gonz từ Bhangya, Madhya Pradesh 453555, Ấn Độ

elizabethgonzalez

Tôi thích được nhìn thoáng qua vào một kiểu nuôi dạy con khác. Mặc dù tôi không đồng ý với nhiều điều trong cuốn sách này, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi thực sự thích đọc nó.

elizabethgonzalez

I forgot how much I loved this book as a child until seeing the movie recently. Great story - fun, wacky, and with a few lessons embedded into it.