jchonino

Juan Nino Nino từ Shellman, GA, Hoa Kỳ từ Shellman, GA, Hoa Kỳ

Người đọc Juan Nino Nino từ Shellman, GA, Hoa Kỳ

Juan Nino Nino từ Shellman, GA, Hoa Kỳ

jchonino

Tôi yêu cuốn sách này. Nó được gợi ý cho tôi bởi một giáo viên tiếng Anh lớp 9 và tôi ngay lập tức yêu cuốn sách này. Đó là về những khó khăn của người Appalachia khi cố gắng kiếm sống ở dãy núi Blue Ridge vào đầu những năm 1900. Phương ngữ tuyệt vời làm tôi nhớ đến bà tôi.