doli13

Kamil Doliwa Doliwa từ Viessoix, Pháp từ Viessoix, Pháp

Người đọc Kamil Doliwa Doliwa từ Viessoix, Pháp

Kamil Doliwa Doliwa từ Viessoix, Pháp

doli13

Đúng, vẫn là một trong những cuốn sách đáng lo ngại nhất mà tôi từng đọc.

doli13

Đây là một cuốn sách thứ sáu miễn phí từ B & N. Tôi mừng vì tôi đã không phải trả tiền vì tôi thất vọng. Đó là một khái niệm rất thú vị và đã thôi thúc tôi đọc nó. Cuốn sách khám phá những gì có thể xảy ra nếu mọi người tìm hiểu về các cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi. Tôi tìm thấy nó một chút trên đầu trang, nhưng nó đã có một thông điệp tốt về thực tế là chúng ta cần kiểm soát lưỡi của chúng ta. Nhìn chung, tôi nghĩ phần yêu thích của tôi là những câu hỏi gợi ý cho một cuộc thảo luận câu lạc bộ sách.

doli13

Not too crazy about this one. Felt like a Hamlet knock-off without the interest. I found myself skipping pages so I could finish it.