johanskyback

Johan Skyb Skyb từ Indonesia từ Indonesia

Người đọc Johan Skyb Skyb từ Indonesia

Johan Skyb Skyb từ Indonesia

johanskyback

cũng thật thú vị nhưng kết thúc có vẻ vội vàng và là loại ... không tồn tại ... tôi vẫn thích nó

johanskyback

Cuốn sách này bắt đầu chậm với tôi, nhưng một khi tôi điều chỉnh theo phong cách của tác giả (hoặc có lẽ là người dịch) tôi đã tắt và chạy. Rất kích động suy nghĩ.

johanskyback

Cuốn sách này rất thú vị. Tôi đặc biệt yêu thích phần giới thiệu và kết luận. Có một chút ngôn ngữ xấu. Một điều tôi hơi khó chịu là tác giả đã nổi điên, cô ấy phải đi kiểm tra ma túy và có thể thất bại vì cô ấy đã hút thuốc. Hừm. Có thể không hút thuốc trong vài tuần trước khi bạn biết bạn sẽ nộp đơn xin việc lương thấp yêu cầu kiểm tra ma túy. Dù sao, đó là một cái nhìn tốt về việc cố gắng để có được ở Mỹ với mức lương rất thấp.

johanskyback

TRANG CHỦ !!!

johanskyback

you've got to have time to savor this one- beautiful