eusoudaniel

Daniel Rangel Rangel từ 6 E Rural, Rajasthan, Ấn Độ từ 6 E Rural, Rajasthan, Ấn Độ

Người đọc Daniel Rangel Rangel từ 6 E Rural, Rajasthan, Ấn Độ

Daniel Rangel Rangel từ 6 E Rural, Rajasthan, Ấn Độ

eusoudaniel

Người khó chịu bập bẹ về cuộc sống tự hấp thụ. Nếu bạn muốn đọc một cuốn sách sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn về những điều mượt mà bạn đã làm trong cuộc sống của bạn hơn là đọc cuốn sách này. Không có gì bạn đã làm có thể là một kẻ ngu ngốc và tự hấp thụ như những nhân vật này. Sau khi tôi đọc cuốn sách tôi đã nghĩ tại sao tôi chỉ dành 2 tuần cuối cùng để đọc cuốn sách này. Nó giống như một tạp chí mà bạn không thể đọc nó.

eusoudaniel

Tôi đang đọc nó bây giờ và hoàn toàn thích nó.

eusoudaniel

Ecellent read.