antoneko_meow

Mary Antonenko Antonenko từ Kostretsy, Tver Oblast, Nga, 171915 từ Kostretsy, Tver Oblast, Nga, 171915

Người đọc Mary Antonenko Antonenko từ Kostretsy, Tver Oblast, Nga, 171915

Mary Antonenko Antonenko từ Kostretsy, Tver Oblast, Nga, 171915

antoneko_meow

Cuốn sách tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Phải đọc cho sinh viên đại học

antoneko_meow

Không phải là đọc hạnh phúc nhất trong các ngày lễ, nhưng được viết rất tốt và khiến bạn quan tâm thông qua 900 trang không dễ thực hiện. Chỉ có 3 sao chỉ vì sở thích vì tôi có xu hướng thích ít giận dữ hơn, nhưng tôi đã đánh giá cao cách kể chuyện đầy tham vọng (thực sự là 2-3 cuốn sách trong một) và sự bình yên và giải quyết cuối cùng bất chấp sự phức tạp của cuốn sách. Vậy có thể 3,5 sao.