pankra

Daria Pankra Pankra từ Gmina Wyszki, Ba Lan từ Gmina Wyszki, Ba Lan

Người đọc Daria Pankra Pankra từ Gmina Wyszki, Ba Lan

Daria Pankra Pankra từ Gmina Wyszki, Ba Lan

pankra

Hichichi yaad nagarefatam: de amma khayli bahale, doos midaram, shabaye teti bin katab gozarundam: trong cuốn sách humbastare mind bud

pankra

Tôi đã nghe nói về tiêu đề này, nhưng không biết gì về nó. Sau đó, tôi đã xem tôi yêu những năm 80 hoặc 90 hoặc bất cứ thập kỷ nào xuất hiện, và họ đã thảo luận về việc cuốn sách này rất tai tiếng. Sự quan tâm của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, vì vậy tôi đọc nó. Câu chuyện rất thú vị, nhưng tôi đã không tiếp tục đọc phần còn lại của bộ truyện vì tôi không tin rằng những người thực sự trong các tình huống của nhân vật chính sẽ chờ đợi như họ đã làm.