artax

Andrei Pop Pop từ Satth Shahani, Pakistan từ Satth Shahani, Pakistan

Người đọc Andrei Pop Pop từ Satth Shahani, Pakistan

Andrei Pop Pop từ Satth Shahani, Pakistan

artax

Đây là một đọc tốt; nó sẽ ở lại với tôi mãi mãi

artax

Fool Moon là một bài đọc thú vị. Không hoàn toàn tập trung như Storm Front, nhưng nó chơi với các nhân vật mà Butcher đã thiết lập và thực sự thu hút họ. Âm mưu hơi yếu, nhưng nó vẫn là một tác phẩm giải trí và Butcher chắc chắn làm cho thế giới của anh ấy (và các nhân vật của anh ấy) lớn nhất và được phát triển tốt hơn thông qua quá trình của nó. Quan trọng hơn, trong phần kết, cuối cùng anh ta đã bóng gió về câu hỏi lớn hơn có lẽ sẽ thúc đẩy bộ truyện (hoặc ít nhất là khởi động nó). Tôi rất vui khi được thực hiện với cuốn sách này, nhưng cũng thực sự hào hứng để có được cuốn tiếp theo.

artax

Mendenbar is just as unconventional as Cimorene and the two team up -- to aid Kazul, to explore romance, and to have adventures. Strong follow-up sequel to Dealing With Dragons.