diegoquintana

Diego Quintana Quintana từ Savinka 020000, Kazakhstan từ Savinka 020000, Kazakhstan

Người đọc Diego Quintana Quintana từ Savinka 020000, Kazakhstan

Diego Quintana Quintana từ Savinka 020000, Kazakhstan

diegoquintana

Đã yêu nó. Tôi rất thích cách nó thể hiện vẻ đẹp của nữ hộ sinh cũng như nỗi đau. Nó làm cho nó thậm chí còn đáng yêu hơn!

diegoquintana

Người phụ nữ miền Nam nhổ neo và trồng ở New England nghe có vẻ như một tiền đề đầy hứa hẹn, nhưng văn bản rất nghiệp dư, và câu chuyện chỉ không đủ hấp dẫn để khiến tôi quan tâm. Và tôi đã quyết định ngừng lãng phí thời gian để đọc những cuốn sách mà tôi không thực sự thích, chỉ vì mục đích hoàn thiện chúng. Vì vậy, vào cuốn sách tiếp theo!

diegoquintana

Just so-so. I am not even sure I am going on to the second book. I liked the Percy Jackson series much better. It actually felt like I was reading Percy Jackson, but with Egyptian history as opposed to Greek mythology. Why must authors knock-off their own writing??