neekoe

Nico từ 2425-067 Serra Porto D'Urso, Bồ Đào Nha từ 2425-067 Serra Porto D'Urso, Bồ Đào Nha

Người đọc Nico từ 2425-067 Serra Porto D'Urso, Bồ Đào Nha

Nico từ 2425-067 Serra Porto D'Urso, Bồ Đào Nha

neekoe

Cuốn sách này được viết theo phong cách của email, đôi khi thú vị một chút bực bội nhưng nó làm cho cuốn sách. Tôi thấy điều này rất thú vị.