burrak

Burak Candan Candan từ Starovirivka, Kharkiv Oblast, Ukraina từ Starovirivka, Kharkiv Oblast, Ukraina

Người đọc Burak Candan Candan từ Starovirivka, Kharkiv Oblast, Ukraina

Burak Candan Candan từ Starovirivka, Kharkiv Oblast, Ukraina

burrak

Đây là một trong những cuốn sách hay nhất tôi đã đọc trong một thời gian dài. Tôi thích tiểu thuyết Dystopic, Huxley, Orwell, Zamyatin, v.v. và điều này đã đúng ở đó với điều tốt nhất. Trang cuối cùng làm tôi khóc.