gini

Lucas Gini Gini từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Lucas Gini Gini từ Audrain County

Lucas Gini Gini từ Audrain County

gini

Một trong những kết thúc hài lòng nhất cho một cuốn sách (và có lẽ là kết thúc hài lòng nhất cho một bộ) tôi từng đọc.

gini

Tôi thực sự thích văn bản của Lisa See. Cô đưa ra rất nhiều văn hóa Trung Quốc, quá khứ và hiện tại và đôi khi so sánh nó với văn hóa Mỹ.