mdl6710

Gris Moreno Moreno từ Cristian 507055, Rumani từ Cristian 507055, Rumani

Người đọc Gris Moreno Moreno từ Cristian 507055, Rumani

Gris Moreno Moreno từ Cristian 507055, Rumani

mdl6710

Tôi thực sự rất thích câu chuyện Kinh Thánh kể lại từ góc nhìn của một người phụ nữ. Tôi đã đến để quan tâm đến các nhân vật và cuối cùng đã biết một cách kỳ diệu tất cả tên của họ. Cuốn sách kéo dài một chút về cuối nhưng nhìn chung nó là một cuốn sách hay.