tarekawad

Tarek Awad Awad từ 9384 Samuilovo, Bungari từ 9384 Samuilovo, Bungari

Người đọc Tarek Awad Awad từ 9384 Samuilovo, Bungari

Tarek Awad Awad từ 9384 Samuilovo, Bungari

tarekawad

Đây là một lựa chọn tuyệt vời cuốn sách phiêu lưu của riêng bạn. Nó bắt đầu với một câu hỏi đơn giản, mà mọi người phải đối mặt, câu hỏi khó hiểu, sô cô la hay vani? Sau đó, bạn tiếp tục một cuộc phiêu lưu hoang dã, với tâm trí đọc sách, những người đàn ông ăn kem và mực. Đó là tất cả những gì của Iwillsay về sự quá tải khủng khiếp này.

tarekawad

Have tissues handy for this one. It's great.

tarekawad

i dont get ittttttttttttt.......