markheaps

Mark Heaps Heaps từ 2425-258 Carreira, Bồ Đào Nha từ 2425-258 Carreira, Bồ Đào Nha

Người đọc Mark Heaps Heaps từ 2425-258 Carreira, Bồ Đào Nha

Mark Heaps Heaps từ 2425-258 Carreira, Bồ Đào Nha

markheaps

Cuốn sách này biến mọi thứ trên đầu của nó một cách dễ thương: một dòng sông, thay vì xoắn và xoay, chạy thẳng hoàn toàn; một ngôi nhà với một khu rừng bên trong, thay vì một khu rừng với một ngôi nhà bên trong, vân vân và vân vân. Một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, cũng quay đầu lại, khi 'anh hùng huyền thoại' để lại điều gì đó mong muốn, và không phải là trọng tâm của cốt truyện. Nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ được đánh giá cao bởi một khán giả trẻ. Tôi không chắc tại sao nó được khuyên dùng cho tôi. ^ _ ^