cbh97984f

ByungHee Cho Cho từ Tapizë, Albania từ Tapizë, Albania

Người đọc ByungHee Cho Cho từ Tapizë, Albania

ByungHee Cho Cho từ Tapizë, Albania

cbh97984f

Nghiêm túc. Anne Rice là một Cơ đốc nhân tái sinh khi cô viết cuốn sách này. Nó cho thấy. Quá tệ. Lestat như một vị thánh Wannabee? Xin vui lòng.

cbh97984f

Translating...

cbh97984f

Tôi xin lỗi tôi không thể hoàn thành cuốn sách này - bản sao trước hay không. Tôi đã đọc một nửa số đó và cảm thấy như thể bây giờ tôi đang lãng phí thời gian của mình, vì tôi không có hứng thú với nó. Ngôn ngữ làm tôi khó chịu và tôi không thể đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào. Tôi đã cố gắng, vì tôi thích phong cách của tác giả, nhưng tại thời điểm này, nó chỉ đơn giản là lãng phí thời gian của tôi - và tôi hoàn toàn * ghét * không hoàn thành một cuốn sách. Tuy nhiên, tôi đang chuyển sang một cuốn sách mà tôi thực sự có thể thích.

cbh97984f

lấy cuộc sống cho những gì nó là món quà và làm cho tốt nhất của nó!