charlesleemarshall

Charlie Lee Lee từ Bielkowo, Ba Lan từ Bielkowo, Ba Lan

Người đọc Charlie Lee Lee từ Bielkowo, Ba Lan

Charlie Lee Lee từ Bielkowo, Ba Lan

charlesleemarshall

Lý tưởng nhất, tôi sẽ cho 2,5 sao này. Không phải là nó đặc biệt tệ, chỉ là nó ... ổn. Bạn biết đấy, không có gì quá đáng chú ý, không có gì quá khủng khiếp. Đó không phải là một trong những cuốn sách mà tôi không thể đặt xuống. Trong thực tế, nhiều lúc tôi phải bắt mình ngồi xuống và hoàn thành nó. Khái niệm này là một ý tưởng hay, tôi không thể hiểu được.