zhkzyth

Zhk Zyth Zyth từ Makaracı, 74310 Makaracı Köyü/Amasra/Bartın, Thổ Nhĩ Kỳ từ Makaracı, 74310 Makaracı Köyü/Amasra/Bartın, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Zhk Zyth Zyth từ Makaracı, 74310 Makaracı Köyü/Amasra/Bartın, Thổ Nhĩ Kỳ

Zhk Zyth Zyth từ Makaracı, 74310 Makaracı Köyü/Amasra/Bartın, Thổ Nhĩ Kỳ

zhkzyth

Cuốn sách thiếu nhi yêu thích tuyệt đối của tôi lớn lên. Câu chuyện và minh họa đều mê hoặc. Tôi lo lắng cho mèo mỗi khi tôi đọc nó!

zhkzyth

Tôi chỉ thích những cuốn sách này. Các số liệu thống kê và thông tin trong đó chỉ làm tôi sốc. Họ đã thực sự thay đổi cách tôi mua sắm và cách ăn!

zhkzyth

A little predictable, but written in her typically beautiful style. Also quite educational. This is a good book for more advanced readers.