carmenmiriamyrafa

Carmen từ Pukarzów-Kolonia, Ba Lan từ Pukarzów-Kolonia, Ba Lan

Người đọc Carmen từ Pukarzów-Kolonia, Ba Lan

Carmen từ Pukarzów-Kolonia, Ba Lan

carmenmiriamyrafa

Một nhà thần kinh học trẻ tuổi với một câu chuyện hấp dẫn phân tích cách não bộ phản ứng với các tình huống sinh tử và quá trình ra quyết định của nó. Luận án rất thú vị, nhưng tốt nhất là cách nó được kể. Tôi thích cách anh ấy chọn các ví dụ thực tế để minh họa cho lý thuyết.