bukuy

Buket Mihrinnisa Uygur Mihrinnisa Uygur từ Sawur, Maharashtra 444704, Ấn Độ từ Sawur, Maharashtra 444704, Ấn Độ

Người đọc Buket Mihrinnisa Uygur Mihrinnisa Uygur từ Sawur, Maharashtra 444704, Ấn Độ

Buket Mihrinnisa Uygur Mihrinnisa Uygur từ Sawur, Maharashtra 444704, Ấn Độ

bukuy

Đánh giá một câu: Có rất nhiều điều thú vị về cuốn sách này, nhưng các định nghĩa kỹ thuật đã vượt quá đầu của những đứa trẻ 12 tuổi (và thậm chí có thể là 18 tuổi) để nó trở thành một cuốn sách hay hơn cho bài tập hơn đọc cho vui.