oar

Jason Chan Chan từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Jason Chan Chan từ Audrain County

Jason Chan Chan từ Audrain County

oar

Một kết thúc tuyệt vời cho bộ ba "Một loại Kitô giáo mới". Đã giúp tôi thấy Kitô giáo và "các vấn đề" Kitô hữu dường như muốn nói về một khía cạnh mới.

oar

Tôi đã chọn cuốn sách này cho câu lạc bộ sách của tôi để đọc. Tôi đặc biệt thích nó vì nó đi theo lịch sử gia đình của McCrumb.