arielchristian

Ariel Garcia Garcia từ Al Mandarah Qebli, Qism El-Montaza, Alexandria Governorate, Ai Cập từ Al Mandarah Qebli, Qism El-Montaza, Alexandria Governorate, Ai Cập

Người đọc Ariel Garcia Garcia từ Al Mandarah Qebli, Qism El-Montaza, Alexandria Governorate, Ai Cập

Ariel Garcia Garcia từ Al Mandarah Qebli, Qism El-Montaza, Alexandria Governorate, Ai Cập

arielchristian

Có nhiều sự hài hước, một số nỗi buồn và một số điều kỳ lạ trong tập truyện ngắn này. Nhưng tôi không chỉ là một người yêu truyện ngắn. Tôi luôn cảm thấy như thể tôi đang thiếu điểm của họ. Đây là tất cả rất nhiều về việc là một người Ấn Độ ở Hoa Kỳ ngày nay. Những câu chuyện về người Ấn Độ kết hôn với người Anglos, kết hôn với người Ấn Độ, ly dị từ đó đến nay. Câu chuyện yêu thích của tôi có lẽ là "Saint Junior" và "One Good Man". Họ là mỗi người về tình yêu, một tình yêu cho một người vợ, người kia là một người cha đang hấp hối.