maria_ianu4cc5

Maria Ianus Ianus từ حريملاء الحصاة 19582, Ả Rập Xê-út từ حريملاء الحصاة 19582, Ả Rập Xê-út

Người đọc Maria Ianus Ianus từ حريملاء الحصاة 19582, Ả Rập Xê-út

Maria Ianus Ianus từ حريملاء الحصاة 19582, Ả Rập Xê-út

maria_ianu4cc5

Tôi yêu bìa của cuốn sách này. Tôi thích cách tác giả tạo ra một trang bìa cho người đọc thấy những gì họ sắp đọc mà không hoàn toàn đưa ra khái niệm của cuốn sách. Ba khuôn mặt nhỏ mà mọi người sử dụng khi họ thực sự txting một người. Và một khi bạn mở cuốn sách, toàn bộ câu chuyện ở dạng txting. Tôi yêu ho tác giả đã tìm ra một cách mới để diễn đạt một câu chuyện trong một twist và làm cho nó nguyên bản. Câu chuyện giữa ba người bạn thân này rất phức tạp, chỉ đạo và sẽ khiến bạn muốn biết họ sẽ lại trọn vẹn hay họ sẽ xa nhau? Điều này chứa đầy kịch tính, lời khuyên và mối liên kết chặt chẽ giữa ba người bạn thân nhất.