finien

FINIEN Consultancy Consultancy từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc FINIEN Consultancy Consultancy từ Audrain County

FINIEN Consultancy Consultancy từ Audrain County

finien

Đây là một cuốn sách tuyệt vời. Có nhiều "trận chiến" hoành hành trong suốt cuốn sách này, tức là sự thống trị của Anh ở Ấn Độ, lập trường phi bạo lực so với các phương pháp bạo lực, WWII, khuất phục trên tất cả các mặt trận từ một hệ thống đẳng cấp bên trong, để khuất phục phụ nữ. Cuốn sách này rất sâu sắc trong sự phát triển và thảo luận về chủ đề khái quát về quyền và tự do của con người khi nó chạm đến từng vấn đề khác nhau này. Tôi sẽ nói lại lần nữa: Cuốn sách tuyệt vời!