gabrielazifferman

Gabriela Zifferman Zifferman từ Aajaltoun, Li Băng từ Aajaltoun, Li Băng

Người đọc Gabriela Zifferman Zifferman từ Aajaltoun, Li Băng

Gabriela Zifferman Zifferman từ Aajaltoun, Li Băng

gabrielazifferman

Translating...

gabrielazifferman

Tôi yêu cuốn sách này. Tôi muốn giới thiệu nó trước khi tôi muốn giới thiệu, "Cô gái Boleyn khác" của Philippa Gregory.