jamievrodriguez

Jamie Rodriguez Rodriguez từ 19020 Casté SP, Ý từ 19020 Casté SP, Ý

Người đọc Jamie Rodriguez Rodriguez từ 19020 Casté SP, Ý

Jamie Rodriguez Rodriguez từ 19020 Casté SP, Ý

jamievrodriguez

Tôi đã quên mất rằng văn bản của ông mạnh mẽ như thế nào. Những cuốn sách này kể những câu chuyện về cuộc sống ở Ireland trong những năm Thatcher. Cuốn tiểu thuyết kể về một cậu bé có chú đang tuyệt thực trong nhà tù. Đó thực sự chỉ là một cái nhìn thoáng qua về những cuộc đấu tranh mà cậu bé đang phải trải qua, trải qua nỗi đau lớn lên, thời gian, những rắc rối mà cậu không thể hoàn toàn hiểu được, và cuối cùng, cậu đã cố gắng vượt qua một nỗ lực vô ích để vượt qua những trở ngại đang ám ảnh anh.

jamievrodriguez

I really enjoyed this book and would recommend it to Kite Runner fans as well as anyone who likes a good (but not always cheery) story. The book gets to the difficult truth of how women are treated in other parts of the world by weaving a captivating storyline.