michel_labelle

Michel Labelle Labelle từ Cranbrook WA 6321, Úc từ Cranbrook WA 6321, Úc

Người đọc Michel Labelle Labelle từ Cranbrook WA 6321, Úc

Michel Labelle Labelle từ Cranbrook WA 6321, Úc

michel_labelle

Đây là một cuốn sách phi hư cấu hấp dẫn về một người phụ nữ tham gia CIA trong Thế chiến II. Đó là một cái nhìn say mê trong khóa đào tạo gián điệp của CIA và tất cả các nhiệm vụ thực sự của cô với hoàng gia và xã hội cao cấp của châu Âu thời bấy giờ. Có hai cuốn sách tiếp theo đều tốt như nhau.

michel_labelle

có lẽ tác giả yêu thích mới của tôi

michel_labelle

Cuốn sách này giống như thức ăn thoải mái đối với tôi và tôi nghi ngờ mình sẽ đọc nó trong nhiều năm tới.