margueritechatel

Marguerite De Chatelperron De Chatelperron từ Meuse, Kuta Blang, Bireuen Regency, Aceh 24356, Indonesia từ Meuse, Kuta Blang, Bireuen Regency, Aceh 24356, Indonesia

Người đọc Marguerite De Chatelperron De Chatelperron từ Meuse, Kuta Blang, Bireuen Regency, Aceh 24356, Indonesia

Marguerite De Chatelperron De Chatelperron từ Meuse, Kuta Blang, Bireuen Regency, Aceh 24356, Indonesia

margueritechatel

Sách của Fforde luôn có một chút nặng về metatext, và cuốn này cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn thích nó, và mong chờ những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Jack Sprat và Mary Mary. Ông có thể là một trong những tác giả khéo léo nhất mà tôi đã đọc gần đây ...