davidclifford

David Clifford Clifford từ Boquilla del Refugio, Zac., Mê-hi-cô từ Boquilla del Refugio, Zac., Mê-hi-cô

Người đọc David Clifford Clifford từ Boquilla del Refugio, Zac., Mê-hi-cô

David Clifford Clifford từ Boquilla del Refugio, Zac., Mê-hi-cô

davidclifford

Tôi sẽ thành thật, tôi đã có một thời gian khó khăn để vào cuốn sách này - và tôi thích gà sáng. Tuy nhiên, đến giữa tôi nhận ra cuốn sách còn hơn cả lông tơ. Đó là về các mối quan hệ và gia đình, và nó giúp việc đọc tiếp dễ dàng hơn. Tôi cũng ngạc nhiên khi nó không kết thúc theo một cách có thể dự đoán được.

davidclifford

The series just keeps getting better!!

davidclifford

One of the creepiest yet most compelling novels I've ever read, and so depressing that while well written, I can't bring myself to give it four stars. I picked it up years ago in a New York library and three hours later was still reading, horrified but unable to walk away. As I recall, in this version the mother was the villain and the psychological cruelty she exerted over her sons gave me nightmares for months. This was based on a real life story which is the basis for Doctorow's new novel, Homer and Langley, and I'd be curious to know how they compare. On the other hand, I don't really want to revisit it all again...