josecspr

Jose Castro Castro từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Jose Castro Castro từ Audrain County

Jose Castro Castro từ Audrain County

josecspr

Vụ hỏa hoạn của Triangle Shirtwaist Co. vào năm 1911 đã thay đổi luật an toàn hỏa hoạn của chúng tôi và thúc đẩy mạnh mẽ cho các công đoàn ở Hoa Kỳ. Cuốn sách này đi qua rất nhiều chi tiết về thời gian, lửa và hậu quả. Nó đã rất giác ngộ về các hoạt động công nghiệp phổ biến vào đầu thế kỷ 20 và làm thế nào ít được thực hiện cho sự an toàn của người lao động. Nó được viết tốt và giữ cho người đọc tham gia.