oneiviewx

OneiView Photog Photog từ Kunigiškiai 42431, Lithuania từ Kunigiškiai 42431, Lithuania

Người đọc OneiView Photog Photog từ Kunigiškiai 42431, Lithuania

OneiView Photog Photog từ Kunigiškiai 42431, Lithuania

oneiviewx

Đọc điều này trong JHS và nó rất vui. Tôi có thể thấy tại sao nó được coi là một trong những tiểu thuyết hay nhất của Mỹ ngoài kia. Nhân vật yêu thích của tôi là nhân vật người cha vì những giá trị đạo đức và mối quan hệ của anh ta với Hướng đạo sinh. Tôi đã không quá phấn khích bởi mọi thứ khác - có lẽ tôi đã không nhìn vào cốt truyện thêm nữa. Có một bộ phim đen trắng dựa trên cuốn tiểu thuyết này mà tôi nhớ đã xem. Khác hơn thế, đọc tốt!