taniashammas

Tania Shammas Shammas từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Tania Shammas Shammas từ Audrain County

Tania Shammas Shammas từ Audrain County

taniashammas

Một cuốn sách lớn được nghiên cứu kỹ lưỡng và kỹ lưỡng, nó thực sự là một thách thức để hoàn thành. Trong khi thừa nhận, tôi đã bỏ qua, câu chuyện trung tâm xác định điểm mạnh của Lincoln khi ông hướng dẫn đất nước này qua thời kỳ khó khăn nhất là hơi thở. Điều đó đang được nói, có rất ít minitua ở đây đến nỗi kinh nghiệm khiến tôi choáng ngợp. Đó là một tiếng gõ vào tôi rằng Kearns Goodwin.

taniashammas

Although I'm a Shafi'i I have to say Shaykh Faraz is amazing. (L)